ΤΕΧΝΗΜΩΝ

Η ΤΕΧΝΗΜΩΝ ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εμπορία και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλωσίμων, τηλεπικοινωνιακών λύσεων και εξειδικευμένων  λύσεων λογισμικού. Στις δραστηριότητες της περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα καθώς και η διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται ολοκληρωμένα όλοι οι τομείς της αγοράς με Προϊόντα, Υπηρεσίες και Λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών που ικανοποιούν  πάντα τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια της εποχής αλλά και τις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς.