ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Επιστημονικοί συνεργάτες σε όλη την Βόρεια Ελλάδα έχουν σκοπό την παροχή προηγμένων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, Με τον τρόπο αυτό παρέχουμε ένα μεγάλο φάσμα εξελιγμένων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,.