Εγκατάσταση & Υποστήριξη Τηλεπικοινωνιακού Υλικού

Παροχή ολοκληρωμένων  υπηρεσιών και έξυπνων  λύσεων σε ότι αφορά στις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των επιχειρήσεων