ΤΕΧΝΗΜΩΝ

Η ΤΕΧΝΗΜΩΝ ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εμπορία και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλωσίμων, τηλεπικοινωνιακών λύσεων και εξειδικευμένων  λύσεων λογισμικού. Στις δραστηριότητες της περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα καθώς και η διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

Greek